Boy Uzatma Ameliyatından Sonra Oluşan Ağrı

Söz konusu bir ameliyat olmak olduğunda hastaların en çok endişelendikleri konu çoğunlukla ağrı ile ilgilidir. Bu yüzden de ameliyat olmadan önce ağrı konusu sık sık araştırılmaktadır. Bu yazımızda sizler için ameliyat sonrasındaki ağrı süreçlerinden bahsedeceğiz. Ayrıca yazımızın sonunda daha önce ameliyat olmuş hastalarımızla yaptığımız ağrı anketimizi de bulabilirsiniz. Eğer siz de boy uzatma ameliyatından sonra oluşan ağrı durumuyla ilgili bilgi edinmek istiyorsanız yazımızdan oldukça detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Yazımızın devamına geçmeden önce belirtmek istediğimiz önemli bir husus ağrı eşiğinin ve evrelerinin kişiden kişiye farklılık göstermesiyle ilgilidir. Her ne kadar süreçlerden ve hasta deneyimlerinden bahsedecek de olsak ağrı gibi deneyimlerin kişiler arasında farklılıklar göstereceğini belirtmek gerekir. Bu yüzden de her ne kadar araştırma yaparsanız yapın ağrınız araştırdığınız hastalardan daha çok ya da daha az olabilir. Bu noktada en önemli husus doktor ve diğer sağlık çalışanlarının tavsiyelerini dinleyerek süreci en sağlıklı şekilde geçirmektir. Eğer ameliyat sonrasında ağrı yaşayacak olursanız doktorunuz size uygun ağrı kesici yöntemlerini kullanacaktır.

Yöntemlere Göre Ağrı

Yöntemlere bakılmaksızın, hem Kombine (LON) hem de Precice 2 yöntemlerinde ameliyattan sonra ve uzama sürecinde ağrı mevcuttur. Ancak Precice 2 yönteminde, Kombine (LON) yöntemine kıyasla ağrı biraz daha az olmaktadır. Bunun birden fazla sebebi vardır; Kombine (LON) yönteminde dıştan fiksatör bulunmaktadır. Bu fiksatör hem bir miktar ağırdır hem de yerleştirilen yerde 4 tane pin çivisi(schanz vidası da denir) bulunmaktadır ve bu pin yerleri uzama sürecinde deride hassasiyet oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu pin yerleri deride yırtılmalara yol açtığından Kombine (LON) yönteminde hissedilen ağrı Precice 2’den daha fazladır.

Precice 2 yöntemindeyse dıştan fiksatör bulunmaz, sadece iç çivi (intramedüller çivi) bulunur ama yine de ağrı mevcuttur. Şunu belirtmeliyiz ki ağrı sübjektiftir, yani kişinin ağrı eşiğine göre oluşacak ağrı da değişkenlik gösterir. Ameliyattan sonra hissedilen ağrı en güçlü ağrı kesicilerin hastaya verilmesiyle beraber rahatlatılmaktadır. Hastane sürecindeki ilk 2-3 gün özellikle ağrının en şiddetli hissedildiği dönemdir.

Her iki yöntemin hastaları için uzama süreci boyunca hastanın yanında kendi dilini bilen bir refakatçi bulunmaktadır. Hastalar bu süreçte hareket kısıtlığı yaşadığı için refakatçi desteği oldukça önemlidir. Bu hareket ve yürüme kısıtlılığı bazı hastalarda kendilerini psikolojik olarak kötü hissetmelerine yol açabilmektedir. Bunun sebebi, sağlıklı olan bir bireyin kozmetik olarak
bacaklarının kırılması ve kendini 5-6 aylık bir sürecin beklemesidir. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak kişi süreçten önce kendisini hem psikolojik hem de fiziksel olarak hazırlamalıdır. Dileyen hastalarımıza psikoterapi seans desteğimizle kendilerini ameliyata hazır hissedip hissetmediklerine karar verebilmelerine yardımcı olabilmekteyiz. Bununla beraber, uzama sürecinde de dileyen hastalarımıza psikoterapi seans desteği sağlayabilmekteyiz.

Uzatma Sürecinde Ağrı

Boy Uzatma Ameliyatı Yöntemlerine Göre Ağrı

Yöntem fark etmeksizin, her gün 1 mm uzayan dokular, kaslar, tendonlar, sinirler vb. yumuşak dokulara karşıt vücut ağrıyla tepki vermektedir. Bu ağrılar, doktorun vermiş olduğu ağrı kesicilerle ve kişiye özel uygulanan fizik tedavi egzersizleriyle azaltılmaktadır. Uzama sürecinde eğer ağrı hastanın tolere edemeyeceği düzeydeyse, doktor kontrolü dahilinde hastaya en güçlü ağrı kesici takviyesi verilmektedir. Özellikle uzama sürecindeki ağrı en yoğun geceleri hissedilmektedir, bu nedenle yan etki olarak bazı hastalar geceleri uyku problemi çekebilmektedir. Bu sebeple, eğer hastanın uyku problemi çok şiddetliyse doktor onayıyla hastaya uyku ilacı da verilebilmektedir. Buna ek olarak, bazı uzatmalar gece yarısına denk geldiği için mümkün mertebe yapılan her uzatmadan sonra hastaların bacaklarını biraz hareket ettirmesini, masaj yapmasını ve birkaç egzersiz yapmasını tavsiye etmekteyiz, böylelikle kan akışı hızlanmış olur, yüzeysel kas grupları belli bir derecede rahatlamış ve ağrı az da olsa azalmış olur.

Sıcak Su Torbası Kullanımı

Özellikle hasta fizik tedavi seansına alınmadan önce, fizik tedavi uzmanlarımız bacaklara 10-15 dakika sıcak su torbasının konulmasını tavsiye etmektedirler. Bunun sebebi, belli kas gruplarının gevşemesi, hem de seansa ön hazırlık olması için. Ek olarak, hastalarımız fizik tedavi seansından önce 10-15 dakika ısınma hareketleri yaparak bacaklarını fizik tedavi seansına hazırlamış olurlar.

Not: Precice 2 yöntemi özellikle ağrı toleransı düşük olan bireylere doktorumuz tarafından tercih edilmesi önerilmektedir.

Çoğu hastamız 4 cm uzamaya ulaştıktan sonra bazı güçlü kas gruplarının ve sinirlerin uzatmaya bağlı gerilmesinden ötürü hastadaki ağrı seviyesi yükselebilir, bu durumda doktor onayıyla fizik tedavi seanslarının sayıları arttırılabilir ya da ağrı kesici kullanımında yeni düzenlemeler yapılabilir. Bu durum hem Kombine (LON), hem de Precice 2 hastaları için geçerlidir. Fakat Kombine (LON) yönteminde ağrı seviyesi fiksatör kullanımından ötürü biraz daha yüksek olabilmektedir. Daha önce belirttiğimiz gibi, ağrı seviyesi kişinin ağrıya olan toleransına göre değişiklik gösterebilmektedir, bu yüzden de her hasta ağrı konusunda aynı tecrübeyi yaşamamaktadır. Hastalardan alınan geri dönütler göz önünde bulundurularak, LON yönteminde ağrının yer yer daha fazla hissedildiği söylenebilmektedir.

Kişilerin muhakkak bu açıklamaları göz önünde bulundurarak bu ameliyatı ve süreci gerçekten isteyip istemediklerine karar vererek bu sürece girmeleri tavsiye edilmektedir. Süreç yoğun ve ağrılı geçse de sonunda elde edilecek mükafat, tüm bu ağrı ve sıkıntıları unutturacaktır.

Cihaz Çıkarma Ameliyatı Sonrası Ağrı

Kombine (LON) yönteminde, hasta istediği uzatma miktarını elde ettikten kısa bir süre sonra cihaz çıkarma ameliyatı gerçekleştirilmektedir. İlk ameliyat kadar uzun süreli olmasa da cihaz çıkarma ameliyatı sonrasında da ağrı oluşabilmektedir. Bu ağrının sebebi ise cihazı çıkarabilmek için ameliyat sırasında kesikler açılmasıdır. Buna ek olarak, fiksatör çıkarılmadan önce iç çiviyi kilitleme vidaları eklenmektedir. Cihaz çıkarma ameliyatı sonrası hastane süreci 1 gündür. Refakatçi eşliğinde hasta ambulansla konaklama yerine götürülmektedir. Bazı hastalar için cihaz çıkarma ameliyatı sonrası süreç biraz ağrılı geçmekte olsa da bazı hastalar için oldukça rahattır.

Özellikle cihaz çıkarma ameliyatından 1 hafta sonra hemen hemen tüm hastaların ağrı seviyesi ciddi anlamda düşmektedir çünkü artık dıştan fiksatör, deriyi yırtan schanz vidaları ve günlük uzama yoktur.

Precice hastalarındaysa uzatma süreci sonrasında ağrı oldukça azalmaktadır.

Pansuman Esnasında Hissedilen Ağrı

Pansuman Esnasında Hissedilen Ağrı - Boy Uzatma Ameliyatı

Precice 2 yönteminde pansuman uygulaması genellikle ameliyattan sonra 2-3 hafta sürmektedir ve ardından yaralar kapanmaktadır, bu nedenle de bu yöntemde ağrı pek görülmemektedir. Kombine (LON) yöntemiyle ameliyat olmuş hastalarınsa pansuman değişimi biraz ağrılı geçmektedir. Bunun sebebi, özellikle pin diplerinin iyi temizlenebilmesi için hemşirenin antiseptik solüsyonu sünger ile iyice yedirmesidir.

Kombine (LON) yönteminde enfeksiyon riski yüksek olduğu için genellikle uzatma süreci boyunca haftada 2-3 kez pansuman değişimi yapılmaktadır. Pansuman esnasında ağrı, baskı ve yanma hissi oluşabilmektedir. Cihaz çıkarmadan sonra yapılan pansumanlarda ağrı seviyesi daha düşük olmaktadır.

Hastalarımızla Hazırladığımız Ağrı Üzerine Anket

10 hastamıza sorarak hazırladığımız ankete göre ağrının kişiden kişiye, uygulanan yönteme göre gösterdiği değişkenliği kendiniz de gözlemleyebilirsiniz.

     1-  Ameliyattan sonra hissettiğiniz ağrı düzeyini 1’den 10’a kadar puanlayabilir misiniz?

Uzama Yöntemi-Bölgesi

Ağrı Düzeyi (1-10)

Hastanın Yorumu

Femur-Kombine (LON)

4

Tolere edilebilir düzeydeydi

Femur-Kombine (LON)

10

Uyandıktan sonra ağrı gerçekten çok
yoğundu

Femur-Kombine (LON)

2

Tahmin ettiğimden daha konforluydu

Femur-Kombine (LON)

3

Rahattı, yürüyebildim

Femur-Kombine (LON)

5

Orta düzeydeydi

Femur-Precice 2

6

İlk zamanlar ağrılıydı

Femur-Precice 2

2

Başta pek ağrım yoktu

Tibia-Kombine (LON)

1

Ağrı oldukça hafifti, pek
hissetmedim

Tibia-Kombine (LON)

7

İlk 3 gün çok zordu

Tibia-Kombine (LON)

2

Rahattı, ameliyattan sonra kolayca
yürüyebildim

Dipnot: Ağrı düzeyinin 10 olduğunu söyleyen hastamızın ameliyattan önce fazla ağrı kesici kullandığı için ağrı kesicilere bağışıklık geliştirmişti ve ağır ağrı kesiciler bile ağrısını kesmiyordu. Bu sebeple ameliyat olmak isteyen hastalarımıza ameliyat sürecinden önce eğer fazla ağrı kesici kullanımı varsa bırakmalarını tavsiye ediyoruz.

2-    Ameliyattan sonraki birkaç gün rahat uyuyabildiniz mi?

– 10 hastamızdan 7’si bu soruya ameliyattan sonraki ilk 3 gün uyku problemi yaşadıklarını ve gece boyunca saat başı uyandıklarını söyledi. Bu hastalardan bazıları doktor kontrolünde uyku ilacı almışken bazıları almayı tercih etmedi. Sürecin devamında bu hastalarımızdan uyku probleminin azaldığını söyleyen 5 hastamız oldu, diğer 2’si düzenli olarak uyku ilacı kullanmaya devam ediyor. Geriye kalan 3 hastamız ise uykusunun pek etkilenmediğini ve ilaçsız rahat bir şekilde uyuduklarını söyledi.

3-    Süreç boyunca hissettiğiniz ağrı tahmin ettiğinizden fazla mıydı?

– 7 hastamız ağrının beklediklerinden daha az olduğunu ya da tolere edilebilir olduğunu söylediler, diğer 3 hastamız ise beklediklerinden daha ağrılı bir süreç yaşadıklarını belirttiler.

4-    Ağrı kesiciler yardımcı oldu mu?

– Hastalarımızın hepsi ağrı kesicilerin ağrının hafiflemesinde yardımcı olduğunu söyledi fakat ağrı kesicinin dozajı hastadan hastaya değişmiş, kimi hasta daha yüksek dozda, kimi hastaysa daha hafif dozda ağrı kesici kullanmıştır.

Hastalarımızla yaptığımız anketin sonucundan yola çıkarak Precice yöntemiyle uzama süreci ağrı açısından LON’a kıyasla daha konforlu geçmekte fakat ameliyattan hemen sonra hissedilen ağrı görüldüğü üzere yönteme değil, hastanın ağrı eşiğine bağlı. Ağrı açısından ameliyatı femur ya da tibia’dan olmanın belirgin bir farkı olmadığını, fakat uyku konforu açısından fark ettiğini öğrenmiş olduk. Bunun sebebi femurdan yapıldığında dış fiksatörler bacağın iki yanında bulunduğu için hasta sadece sırt üstü uyuyabilirken tibiada fiksatörler kaval kemiğinin üstünde ve bacağın ön tarafında bulunduğundan hasta yan yatıp uyuyabilir, bu da bir miktar konfor sağlar.

  Uzatma miktarı, uzatma süreci, yöntemlerin farkı, ameliyat riski hakkında bilgilendirileceksiniz.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  2 Yorum

  • Anonim
   4 Şubat 2024, 04:17

   Ameliyatın fiyatı nedir

   • Boy Ameliyatı
    5 Şubat 2024, 13:22

    Merhaba, tarafınıza mail olarak gönderilmiştir.

  Whatsapp
  Online Görüşme

  Online
  Görüşme

  Canlı Destek Botu
  Online Görüşme

  Canlı
  Destek AI

  BoyAmeliyatı AI Asistan X

  Merhaba ben Türkiye'nin ilk boy uzatma ameliyatı şirketi olan BoyAmeliyatı ekibi tarafından yapılmış Dünya'nın ilk yapay zeka boy uzatma ameliyatı asistanıyım. Bana boy uzatma ameliyatıyla ilgili istediğiniz soruyu sorabilirsiniz..

  Bu konuşma, bir yapay zeka modeli ile gerçekleştirilmektedir. Yapay zeka tarafından verilen yanıtlar genel bilgilendirme amaçlıdır ve yasal olarak bağlayıcı değildir. Kesin bilgi almak için lütfen hasta temsilcisi ile iletişime geçiniz.