Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt düzenlemeleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Bul Sağlık Danışmanlık ve Turizm Ltd. Şti. (Şirket) tarafından kişisel verilerinizden kimlik, iletişim ve mesajınız yalnızca mesajınıza cevap verilebilmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla şirketimiz tarafından işlenir.

Tamamen otomatik yollarla toplanan kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuki dayanağımız veri sorumlusu şirketimizin meşru menfaatidir.

Kişisel verileriniz hiçbir şekilde üçüncü bir tarafa aktarılmaz. Yorumda bulunduğunuz yazı yayında kaldığı sürece kişisel bilgileriniz muhafaza edilir.

Kişisel Verilerinizi İşlenmesi Kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, https://boyameliyati.com/kvkk-basvuru-formu/ adresinde bulunan formu eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalayarak;

  • Bizzat teslim ederek ya da iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla “Cihangir Mah. E-5 Yanyol (Londra Asfaltı) Cad. No: 291/1 Avcılar – İSTANBUL” adresine kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgelerle birlikte ya da
  • Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizle ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanarak [email protected] adresine elektronik posta yoluyla

başvurularınızı iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanması Politikamıza buradan ulaşabilirsiniz.

Whatsapp
Online Görüşme

Online
Görüşme

Canlı Destek Botu
Online Görüşme

Canlı
Destek AI

BoyAmeliyatı AI Asistan X

Merhaba ben Türkiye'nin ilk boy uzatma ameliyatı şirketi olan BoyAmeliyatı ekibi tarafından yapılmış Dünya'nın ilk yapay zeka boy uzatma ameliyatı asistanıyım. Bana boy uzatma ameliyatıyla ilgili istediğiniz soruyu sorabilirsiniz..

Bu konuşma, bir yapay zeka modeli ile gerçekleştirilmektedir. Yapay zeka tarafından verilen yanıtlar genel bilgilendirme amaçlıdır ve yasal olarak bağlayıcı değildir. Kesin bilgi almak için lütfen hasta temsilcisi ile iletişime geçiniz.